Shop Mobile More Submit  Join Login
About Literature / Hobbyist HanaliaFemale/Hungary Recent Activity
Deviant for 9 Years
Needs Core Membership
Statistics 54 Deviations 984 Comments 8,501 Pageviews
×

Newest Deviations

Literature
A negy gracia
A fotográfiáknak különös a természetük. Megörökítenek a világból kiragadott töredékes pillanatokat, s azok még az évszázadok távlatából is úgy ragyognak ránk, mintha épp csak az előbb ragadtuk volna ki őket, megszokott környezetükből. Ám azt nem árulják el egy szóval sem, ki fia borja az, akit örök időkre megörökítenek. Nekünk kell kitalálnunk.
Emitt e kép, az évet nem is tudom már, ezerkilencszázvalahány, napfényes szombat délután, mikor menetrend szerint négy grácia korzózik, s hajók úsznak a Dunán. Bemutatom a hölgyeket szépen sorban, hogy a képekhez a jellemeket is társíthasd, s eldönthesd, melyiküket kedveled jobban.
Pollákovics Stefánia, született Rétfalvi. Iga
:iconHanalia:Hanalia
:iconhanalia:Hanalia 1 0
Literature
Minus 24 degrees and your heart
Many times I tried to find
something like
your heart behind
the walls of your
sparkling eyes
the doubts of your
confused mind.
And now
I dont have to search
I see
You sitting at the balcony
at something  like
minus 24 degrees
Just to give
your warmth to me.
Just to leave
your heart to me.
:iconHanalia:Hanalia
:iconhanalia:Hanalia 9 5
Literature
A moment of a heartbreak
My heart in your pocket
was pushed to your wallet.
Now you are a lonely prince
In your cheesy chalet.
:iconHanalia:Hanalia
:iconhanalia:Hanalia 5 4
Literature
Ikrek
Együtt bújtunk anyánk hasába,
Valahogy mégis,
Nélkülem jöttél a világra.
Fázva, levegőért sikoltva,
Valaki meghalt.
Egyedül néztél az anyánkra.
Egykén bújtam anyám hasába,
Ezúttal én is,
Nélküled jöttem a világra.
Fázva, levegőért sikoltva,
Valaki hol van?
Egyedül néztem az anyámra.
Elrejtőztünk mosoly-arcokba,
Senki se látta,
Életünk féloldalas, árva.
Sodródás egyre-másra újra,
Valaki hol van?
Valahogy elveszett a múltban.
:iconHanalia:Hanalia
:iconhanalia:Hanalia 5 13
Literature
Homecoming
Streets are much more desolated in the evenings than every other time. At least in little towns they are. The shop-windows yawn blindly into the gloom of twilight. They don't lure anyone anymore to buy a pair of gloves, raincoat, a pair of quality glasses or all inclusive travel to Crete. The bus stop is gaping empty: everyone – students, workers, old grannies with big bundles – has already returned home. Only a crumpled flyer was cutting capers under the bench maintained for waiting people: "Rossman special offer – buy two and you can take away an other too." A green Trabant is jolting through the one crossroad of the town. The traffic light resignedly turned to red. No one has left to follow its light.
I was standing in front of the crosswalk. I fell into a dream for some seconds. Finally I realised that the traffic light at the crosswalk was flashing yellow. Not as if I needed its help to guide me. There wasn't even a single person in the streets either. I coul
:iconHanalia:Hanalia
:iconhanalia:Hanalia 3 0
Literature
Hazateres
Esténként az utcák mindig elhagyatottabbak, mint máskor. Legalább is a kisvárosokban. A boltok kirakatai vakon ásítanak bele az alkonyi homályba. Már nem csalogatnak senkit, hogy vegyen kesztyűt, kabátot, minőségi szemüveget, vagy utazást Krétára. A buszmegálló is üresen tátong: mind, ki diák, dolgozó, cekkeres öregasszony, már régen hazafelé vette az irányt. Csupán egy gyűrött reklámújság ficánkol a várakozóknak fenntartott pad alatt: „Rossmann különleges ajánlat – egyet fizet, kettőt kap". Az egyetlen nagyobb kereszteződésen átdöcög egy zöld Trabant. A jelzőlámpa rezignáltan sárgáról pirosra vált. Senki sincs, akinek mutathatná az irányt.
A zebra előtt ácsorogtam. Elábr
:iconHanalia:Hanalia
:iconhanalia:Hanalia 6 8
Literature
Komorsag a koruton
Szőkén omlott a körút.
Hömpölygő embertömeg
Elszelelt a villamos
mellett, át a sínek közt,
szédelegtek réveteg
arcukon merev grimasz,
viaszos halotti maszk.
Kérdőn méregetvén azt,
hogy lehetek ily pimasz,
szökkenő, komisz kamasz,
kinek a száján nincsen
ragtapasz, csak egy ravasz
vigyor. Napfényben úszva,
átszökell énekelve,
a villamos mellett, a
sínek közt, miközben ők
szédelegnek réveteg.
Arcukon merev grimasz s
egyikük sem oly pimasz,
hogy letépve a tapaszt
ujjongva vonuljon, a
szőkén omló körúton.
:iconHanalia:Hanalia
:iconhanalia:Hanalia 7 18
Literature
Ejjel a parton
Fehér könnyű ruhája lágyan ölelte a karcsú és törékeny testet. Kellemes simogató szellő fújt a tenger felől, magával hozva azt a sós tiszta ízt, amit ő annyira szeretett. Sötét éjfekete hajának kusza tincsei rakoncátlankodva ide-oda reppentek. Közel s távol semmi nesz, egyetlen apró rezzenés sem hallatszott. Csak a hullámok járták örökkévaló, vad táncukat, újra és újra meghódítva a kopár sziklafalat, hogy aztán aléltan zuhanjanak sötétebb mélységek felé. Az egész környezetet valamilyen különös, fenséges nyugalom árasztotta el. Mindig így van ez, ha ő itt van. Ma is eljött, ő mindig eljön. Fekete, mandulavágású szemében visszaköszönt a sápadt holdfény,
:iconHanalia:Hanalia
:iconhanalia:Hanalia 2 4
Literature
Porcelan baba
Sodródom tovább az árral, s
Úgy teszek, mintha élnék én is,
Pedig csak egy baba vagyok.
Polcon ülve, szép ruhában,
Üres szemmel, merev háttal,
Vértelen, zsibbadt mosolygással,
Porcelánra festett hamis méltósággal
Távolba révedve bénultan figyelek,
S jöttödre porcelánszívem megremeg.
S Te lassan lépve, félhomályban,
Fájó szívvel, néma gyásszal,
Ajkadon égő forró lázzal,
Reszkető kézzel magadhoz vonsz,
S többé nem vagyok.
Kezeid közt csupán éles, porcelándarabok.
:iconHanalia:Hanalia
:iconhanalia:Hanalia 2 4
Literature
Hosszu tavu kapcsolat
Hozzád feszít a lélek,
A tér köztünk légüres.
Hangunk így nem terjed,
Egy szív ott, a másik itt.
Ujjongva rogynék eléd,
Ha tudnám ellenszerét
Láncos-ráncos hegyeknek
S balga mérföldköveknek.
Mert…
Ezek verik az éket,
Intarziás tőrt, szépet,
Bánatot is csak kéket,
Szívünk féltett sarkába.
Hozzád feszít az élet,
Légüres tér, két lélek,
Zsebedbe bújnék, félek.
Szívem ott a tiéd itt.
:iconHanalia:Hanalia
:iconhanalia:Hanalia 4 3
Literature
Gondolatok napsugarhaj fiurol
Hiány
Meg tudnám szokni hogy mindennap itt vagy velem...ma kong az ürességed pedig ez csak egy nap nem olyan vészes. Az élet pörög-forog és ezer meg ezer dolog történik velünk. Természetes hogy két lélek nincs összeragasztva...de képzeletben mégis azt gondolom hogy a miénk igen. Ahogy itt ülök eszméletlen hiányzik minden szavad, bókod, dícséreted, humorod az egész személyed. Úgy ahogy nem lát senki más csak én téged s te engem. Merengve bámulom hűlt helyed ágyamon s közben átvillan agyamon a kérdések özöne: Mikor lesz majd mikor karom ismét karodba öltve nézzük a Naplementét csendesen... s én csak fekszem a szíveden szótlanul s te átölelsz s így maradunk ketten örökre halhatatlanul.
:iconHanalia:Hanalia
:iconhanalia:Hanalia 1 2
Literature
About the sunshine-haired guy
Absence
I could get used to the fact that you are here with me every single day. Your absence is pealing today though it is just a simple day not so serious. Life just spins around and thousand and thousand things happen to us. It is certain that two different souls are not glued together but in my rainbow-striped fantasy I like to think of  that ours are. As I am sitting here I am horrendously missing every word, compliment, and applause what you have ever said, your sense of humour and your personality itself. The way as no one sees me but you and no one sees you but me. I’m staring at your empty space on my bed and pondering over our shiny moments while hundreds of questions crossing my mind: When will the time come when you hook on me again and watch the sunset together in silence …and I am just lying on your heart speechless and you embrace me and we are going to stay like this, together, forever immortal.
:iconHanalia:Hanalia
:iconhanalia:Hanalia 3 2
Literature
Plakatmagany
Nem értem.
Újra és újra nem.
S a felháborodás mit sem ér.
Engem fáraszt ez is, miközben
Nem és nem és nem vagy itt.
S honnan tudjam leszel-e
Valaha velem igazán?
Elkap a tériszony,
Végig szédülöm az életet nélküled,
Örökké csak a tünetek,
S nincs, nincs gyógyszer kívüled.
Toppantanék, mint a hisztis gyermek
Kiáltván a parancsot: mostakarom!
De ernyed már két karom,
Csak a levegőt markolom.
Nincs, nincs oltalom.
:iconHanalia:Hanalia
:iconhanalia:Hanalia 0 4
Literature
Forceful confusion
Burning selves, activity
Inside a heroin, antiquities?
My consuming sense is necessary
Thirst of knowledge incites my body.
„The sun itself sees not till heaven clears.”
My fantasy is a breath-taking refuge
Sense and sensibility: all is here
Before judgement I have to make it clear
If the balm of the conflict is
The science or the fantasy.
:iconHanalia:Hanalia
:iconhanalia:Hanalia 0 2
Literature
Energikus zurzavar
Lángoló Én-ek aktivitás,
Bennem a hősnő az antikvitás?
Emésztő értelmem, lételemem,
Tudásvágy fűt, lobogás.
"A nap se lát míg nem derül az ég"
Képzeletem, izgalmas menedék.
Értelem és érzelem: minden egy helyen,
Döntés előtt nekem kell döntenem,
Hogy a konfliktus írja:
Tudomány-e avagy fantázia
:iconHanalia:Hanalia
:iconhanalia:Hanalia 1 0
Literature
Ahol a szived ott a kincsed is
Ruganyos léptekkel érkeztél reggel, s akkor még nem tudtam, mit hoz majd az esti szél. Könnyed hangon beszéltél, fejedet megdöntve különös szögben néztél felém. Mindig így nézel. A nap súlyos forgatagában nem foglalkoztunk vele mi lesz holnap. Egyik perc a másik után kúszott a végtelen felé. Emberek, lökdösődés nagy tömeg. Az áradat elsodort minket egymástól. ,,Este beszélünk!" kiáltottad oda, aztán eltűntél két hátizsák között.
Hűvös volt az este. Nyár lévén titkon párocskák bújtak össze sötét kapualjakban, családapák siettek haza, gyerekek hallgatták az anyjuk ajkáról felcsendülő esti mese szavait. Rögtön szót emeltek, ha anyjuk csalni próbált a szöv
:iconHanalia:Hanalia
:iconhanalia:Hanalia 3 2

Random Favourites

Problem by kris-wilson Problem :iconkris-wilson:kris-wilson 12,659 0 The Seven Deadly Sins: LUST by dahlig The Seven Deadly Sins: LUST :icondahlig:dahlig 44,172 2,876 Umbrella Sky by dahlig Umbrella Sky :icondahlig:dahlig 24,500 2,033 Love Poison Number 9 by cosmosue Love Poison Number 9 :iconcosmosue:cosmosue 1,310 180 Don't Tell Me It's Over by Al-Wafyh Don't Tell Me It's Over :iconal-wafyh:Al-Wafyh 137 54 It goes cold with a gunshot by arthame It goes cold with a gunshot :iconarthame:arthame 107 50 Prisoner by jevigar Prisoner :iconjevigar:jevigar 817 61 Jingle Belly by hoschie Jingle Belly :iconhoschie:hoschie 2,860 268 Glass Slippers by girltripped Glass Slippers :icongirltripped:girltripped 2,407 118 Warning by patriciabrennan Warning :iconpatriciabrennan:patriciabrennan 367 102 Safe in Your Arms by ElvesAteMyRamen Safe in Your Arms :iconelvesatemyramen:ElvesAteMyRamen 1,095 144 Twilight by KLSADAKO Twilight :iconklsadako:KLSADAKO 5,457 945 Tranquil by larafairie Tranquil :iconlarafairie:larafairie 5,691 293 Red Nose Day by patriciabrennan Red Nose Day :iconpatriciabrennan:patriciabrennan 132 58

Activity


  • Listening to: Van Morrisson - Someone like you
  • Reading: Howard Roughan - The promise of a lie
Long time no write any journal here. I've abandoned this little corner of art for a while. I don't know if there is anyone who usually stops by to see if I write anything or not but maybe there is a little hope that some people visit my gallery and read my journals.

The thing is I finished university so technically I have a degree now from clinical and health psychology (MA). On the other hand one language certificate is not enough for them (i have an advanced one from english) so I am struggling now with studying German. Support me it is really a tough mission.

Now I have a little more time (sadly no job yet) so maybe the muse will kiss me on the forehead more often. There are two shorter poems I have posted recently to my gallery feel free to check them out and tell me your opinion about them.

I will also try to be more active in my groups and giving comments and favourites to the poems I love because I know that everyone needs feedback and reinforcement to know it is good what they are doing and it can give the motivation to carry on writing.

I have a new passion anyway: since I read a lot of books and I am clearly a bookaholic person..I launched a new blog in hungarian about my current reading experiences:

anariamatthewsreading.blogspot…

Anaria Matthews is my more serious writer nickname:) So if you are a hungarian or able to speak and read in hungarian feel free to visit my blog and find some book worth reading.
I am also planning that probably I will launch its twin blog in english so I can attract more people into my little world.

If you are into photography then I can offer my friend :iconarthame:'s brand new page here on deviantart:

ayademeter.deviantart.com/

She is a very talented photographer and constantly developing her page here as well. if you like here visit her here: ayademeterblog.blogspot.com/

or here: www.facebook.com/ayadphoto

her portfolio: ayademeter.atw.hu/

This is all for now I think. Keep on creating art!

XxX

Hanalia

Journal History

deviantID

Hanalia
Hanalia
Artist | Hobbyist | Literature
Hungary
Current Residence: in my body
Favourite genre of music: rock, indie, gothmetal, punkrock, acoustic, folk, pop, etc
Operating System: windows xp
Favourite cartoon character: Scooby Doo, Bugs Bunny, Tom n Jerry, Snow White
Personal Quote: "Never say never" and "Save the nature save yourself naked" -by bro:D
Interests

Friends

Groups

Comments


Add a Comment:
 
:icondeyutzica:
Deyutzica Featured By Owner Sep 27, 2012
:icongarfield1plz::icongarfield2plz:
:icongarfield3plz::icongarfield4plz::iconthankyouscript1::iconthankyouscript2::iconthankyouscript3::iconfavmeplz:
Reply
:iconhanalia:
Hanalia Featured By Owner Oct 16, 2012  Hobbyist Writer
your welcome :)
Reply
:iconaliceferox:
aliceferox Featured By Owner Jun 24, 2012  Professional Photographer
thanks for the favorite! I am happy you liked it!
Reply
:iconhanalia:
Hanalia Featured By Owner Sep 8, 2012  Hobbyist Writer
your welcome :)
Reply
:iconwelkyndstone:
WelkyndStone Featured By Owner Feb 12, 2012  Hobbyist Writer
:blush::iconthankyou1::iconthankyou2:
Reply
:iconhanalia:
Hanalia Featured By Owner Feb 12, 2012  Hobbyist Writer
your welcome :)
Reply
:iconeldritch-fox:
Eldritch-Fox Featured By Owner May 23, 2011  Student Writer
:iconrudeboyskunkplz::iconrudeboyskunkplz2::iconrudeboyskunkplz3:
on "Winter's Kiss"
:icondividerplz::rose:.Eldritch.:rose::icondivider2plz:
Reply
:iconhanalia:
Hanalia Featured By Owner May 24, 2011  Hobbyist Writer
your welcome:)
Reply
:iconeletfa-galeria:
eletfa-galeria Featured By Owner Nov 10, 2010  Professional Traditional Artist
Reply
:iconffnana:
ffnana Featured By Owner Oct 1, 2010
Köszönöm a waccsot! :)
Reply
Add a Comment: